Uczniowie „Norwida” na stażach zawodowych w Niemczech
Od 13. sierpnia 42 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich technikum żywienia, technikum hotelarstwa oraz szkoły zawodowej o profilu kucharz Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida zdobywa doświadczenie zawodowe u pracodawców w Lipsku. Staże realizowane są w ramach projektu POWER prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.
Uczniowie wykonują prace w oparciu o program praktyk zawodowych stworzony we współpracy ZS nr 1 z pracodawcami, a efekty kształcenia zawodowego zostaną potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Europass Mobilność.
Czterotygodniowy pobyt w Niemczech to jednak nie tylko praca. Uczniowie mają możliwość bliższego poznania naszych zachodnich sąsiadów, ich kultury oraz zwyczajów. Doskonałą okazją do tego są wycieczki do Berlina czy Drezna. Pobyt za granicą jest też świetną szkołą charakteru – młodzież uczy się odpowiedzialności, samodzielności i wytrwałości, a także w praktyce wykorzystuje i szlifuje swoje umiejętności językowe.

Agnieszka Mazurek
Anna Mościbrodzka
Agnieszka Romanek
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad