DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

9 marca 2018 r. uczniowie z Norwida odwiedzili kolejną lubelską uczelnię, tym razem uczestniczyli w Dniach Otwartych UMCS w Lublinie, które odbyły się w ACK ,,CHATKA ŻAKA”. Goście odwiedzający stoiska poszczególnych wydziałów UMCS mogli poznać bardzo szeroką ofertę edukacyjna proponowaną przez uczelnię, porozmawiać ze studentami oraz wykładowcami. Oprócz informacje dotyczących tegorocznej rekrutacji na studia, uczniowie mogli odbyć wycieczkę po Campusie UMCS oraz poznać życie uczelni. Osobom, które mają problem z wyborem dalszego kierunku kształcenia pomocą i radą służyli doradcy zawodowi.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się program artystyczny przygotowany przez studentów tj. występy Zespołu Tańca Ludowego UMCS oraz Zespołu Tańca Towarzyskiego UMCS ,,Impetus”.

Anna Kołodziejczyk

Urszula Wilk

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad