Norwidalia 2018

21-III-2018W dniu 21.03.2018 odbyła się uroczystość związana z patronem ZS nr 1 Cyprianem Kamilem Norwidem- genialnym w wielu dziedzinach artystą - prozaikiem, poetą, dramaturgiem, malarzem, grafikiem i myślicielem. Społeczność Zespołu Szkół podczas obchodów Dni Patrona nagradza statuetką „Cypriana” uczniów, którzy wyróżniają się swoją pracą, talentami, zaangażowaniem i osiągnięciami .

W tym roku wyróżniono 7 uczniów:

1.W kategorii „Najlepszy humanista” Zespołu Szkół nr 1 tytuł otrzymała Ilona Gągoł uczennica drugiej klasy Technikum w zawodzie technik hotelarstwa

2.Tytuł „Najlepszy matematyk i logistyk” Zespołu Szkół nr 1 otrzymała Anna Maceńko uczennica klasy czwartej Technikum w zawodzie technik logistyk , za wyjątkową wiedzę matematyczną i logistyczną oraz uzyskanie z tych przedmiotów wysokich wyników w nauce

3.W kategorii „Najlepszy sportowiec” tytuł otrzymała Weronika Wójcik z klasy IV Technikum w zawodzie technik logistyk za reprezentowanie szkoły w zawodach powiatowych w grach zespołowych w latach 2015-2018 oraz imprezach rekreacyjno-sportowych , za postawę, walkę sportową w duchu fair play, za chęć podwyższania swoich umiejętności technicznych i taktycznych, za obowiązkowość i systematyczność

4.W kategorii ‘Najlepszy gastronom” tytuł „Cypriana” zdobyła Anita Strug z klasy 4 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

5.W kategorii „Największa aktywność społeczna” tytuł otrzymała Aleksandra Studzińska z klasy IV Technikum w zawodzie technik logistyk, za wyjątkową postawę w latach 2015-2018, pełne zaangażowanie w życie szkoły

6.W kategorii „ Osobowość artystyczna” tytuł zdobyła Natalia Krysa z klasy 4 Technikum
w zawodzie Technik logistyk za wyjątkowy talent i osiągnięcia w licznych konkursach wokalnych

7.W kategorii „Najlepszy uczeń i hotelarz” tytuł zdobyła Weronika Górska z klasy 3 Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, za najwyższą średnią w szkole, za obowiązkowość i sumienność oraz wyjątkową wiedzę z zakresu hotelarstwa

W ramach obchodów Dnia Patrona szkoły zaprezentowano wyniki, po raz pierwszy zorganizowanego konkursu fotograficznego „Moja szkoła-mój Norwid” .
I miejsce zajęła Kamila Zmora z klasy 2 TŻ

II miejsce zajęła Aleksandra Obara z klasy 1 LO

II miejsce zajęła Natalia Marets z klasy 1 TTH

III miejsce zajęła Patrycja Galant z klasy 1 TLŻ

Podczas obchodów dnia patrona szkoły klasa 3TLH z wychowawczynią Katarzyną Stempienik przygotowała część artystyczną, w której postać i twórczość Patrona szkoły przedstawiono z wykorzystaniem różnych stylów muzycznych i różnych tekstów Cypriana Kamila Norwida –wierszy i fragmentów listu do Augusta Cieszkowskiego. Fragment utworu Fryderyka Chopina zaprezentowała Karolina Basiak z klasy 1 LO. Podczas uroczystości zaśpiewała Natalia Krysa z klasy 4TLH i Katarzyna Kusy z klasy 3 TŻ.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad