Pokazali co potrafią…

Pokazali-co-potrafią

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku I klasy Technikum Hotelarstwa i Obsługi Turystycznej wystąpili gościnnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku gdzie 23 maja 2018r. odbył się koncert uczniów Świdnickiego Ogniska Muzycznego. Był to koncert podsumowujący roczną pracę Ogniska Muzycznego dla dzieci i młodzieży z powiatu świdnickiego. W ramach koncertu na scenie wystąpili także niezwykle uzdolnieni uczniowie naszej szkoły pochodzący z Ukrainy z piosenką pt.„ Nasza ziemia”: Julia, Natalia, Amina, Iryna, Olena, Mariana, Krystyna oraz Kazachstanu z piosenką pt. „Żasa Kazachstan”: Karina, Diana, Makpal, Farrukh. Młodzież przedstawiła krótką prezentację swoich krajów, wykonując utwory w narodowych językach i pokazując elementy tańców regionalnych: Karina i Farrukh. Występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności, która z wielkim aplauzem reagowała na młodych artystów. Koncert zakończył występ Aminy z piosenką Titanium Dawida Guetta. Obcokrajowcom wiernie sekundowali uczniowie z Polski: Natalia, Emilka, Nikola i Julia, dzięki którym jest poniższa relacja. Gratulujemy!

 Małgorzata Motyl

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad