Wyjazd na lodowisko
W dniu 30 stycznia odbył się wyjazd na lodowisko „Icemania" w Lublinie. Wzięły w nim udział klasy 1TT, 2TLŻ oraz 2LO wraz z opiekunami: Katarzyną Koszałką, Iloną Jaworską oraz Agnieszką Romanek.
Celem wyjazdu było doskonalenie sprawności fizycznej, propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, integrację młodzieży, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz pokonywanie własnych słabości i lęków.
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w realizacji programu i fantastycznie się przy tym bawili, pomimo niejednego upadku.
Po takich ćwiczeniach uczniowie z powodzeniem mogą zaplanować wyjazd na lodowisko w czasie zbliżających się ferii zimowych.
Katarzyna Koszałka
Ilona Jaworska
Agnieszka Romanek
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad