Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji (2018- 2020)
W piątek 1. marca 2019 w Urzędzie Miasta odbyła się uroczysta inauguracja Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji. Przez dwa kolejne lata naszą szkołę reprezentować będą Joanna Stec z kl. 2B oraz Oliwia Kałkucka i Milena Kuś z kl. 1TLH. Uczennice odebrały zaświadczenia o wyborze i złożyły uroczyste ślubowanie. Na pierwszej sesji dokonano wyboru przewodniczącego MRM oraz jego zastępców, sekretarza i skarbnika. Na kolejnych spotkaniach wybrane zostaną zespoły problemowe. Młodym Radnym życzymy dużo wytrwałości i pomysłowości w pracy na rzecz naszego miasta.
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad