Akademia 3 Maja

 

29 kwietnia społeczność szkolna oraz nauczyciele wzięli udział w akademii z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uczniowie klasy 2th wraz z wychowawcą panią Anną Chwil przygotowali inscenizację słowno-muzyczną przybliżającą najważniejsze fakty związane z tym historycznym wydarzeniem. Dzięki wspaniałemu przygotowaniu akademii uczniowie ZS nr 1 mieli możliwość wzięcia udziału w niecodziennej lekcji historii oraz poznać pierwszą w Europie ustawę zasadniczą nie tylko ze szkolnego podręcznika. 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad