Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

p5122131

W dniu 12 maja 2014 r. w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości” Blok B Wynalazczość.

Organizatorem olimpiady jest Wojewódzki Klub Racjonalizacji i Techniki w Lublinie we współpracy z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych i poznaniem przepisów prawa własności przemysłowej.

W olimpiadzie udział wzięło osiem szkół średnich z województwa lubelskiego. Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku reprezentowali:

Agata Brodaczewska z kl. 2 TL, Karolina Tchórzewska z kl. 2 TL, Kamil Lis z kl. 4 TŻH. Opiekunem szkolnej drużyny była pani Anna Chwil.

Szkoła zajęła drużynowo III miejsce. W klasyfikacji indywidualnej Agata zajęła VI, a Koralina IX miejsce. Gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad