Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

W Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, po raz pierwszy przeprowadzony został "nowy" egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodach: technik logistyk oraz technik hotelarstwa. Nowością jest to, że zdawali go  uczniowie klas drugich oraz to, że jego pierwsza część miała formę elektroniczną - dużym plusem tego rozwiązania technicznego było podsumowanie wyniku egzaminu pisemnego tuż po jego zamknięciu.

Gratulujemy klasie 2 TH  i nauczycielom uczącym, bardzo dobrych wyników z części pisemnej - 95,5% zdawalności! Obydwu klasom życzymy równie wysokich wyników w części praktycznej!
Wyrazy uznania dla nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu za tak sprawną pracę w zupełnie nowych warunkach! Gratulujemy również Panu Dyrektorowi, który debiutował w przygotowaniu egzaminów zawodowych i poradził sobie znakomicie;-)

 

  

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad