OGÓLNOPOLSKA AKCJA EKOLOGICZNA „DZIEŃ DRZEWA”

W Zespole Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w bieżącym roku szkolnym powstało KÓŁKO EKOLOGICZNE, którego celem jest propagowanie czynnych postaw ekologicznych.
10 października w Polsce obchodzony jest „Dzień drzewa” organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W bieżącym roku szkolnym młodzież Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku po raz pierwszy przystąpiła czynnie do tej akcji podejmując się sadzenia drzewek w nadleśnictwie Świdnik w lesie ,,Rejkowizna''. Było to bezpośrednie i konkretne działanie uczniów na rzecz ochrony środowiska i ochrony klimatu. Młodzież z nauczycielem biologii - Anną Wójtowicz została przyjęta przez pracowników Nadleśnictwa Świdnik, którzy udzielili niezbędnych wskazówek dotyczących prawidłowego sadzenia młodych drzewek. Po owocnej pracy gospodarze nadleśnictwa przygotowali dla młodzieży ognisko.

Pan Podleśniczy Marcin Goś zapoznał również grupę naszej szkoły z charakterem i zadaniami pracy leśniczego. Opowiadał o rodzajach lasów w Polsce, formach nasadzeń i ich ochronie. Podkreślał również specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej i planowania nasadzeń. Warto przypomnieć, że w lasach państwowych po wycince drzew nie ma powierzchni ziemi , która nie byłaby na bieżąco zalesiana. Młodzież mogła sprawdzić, jak wygląda las posadzony kilka lat wcześniej.
Dzięki włączeniu się do tego przedsięwzięcia młodzi ludzie zyskali świadomość trudu zakładania nowych zalesień, co wzmocniło satysfakcję z wykonanej pracy. Za kilka lat będą mogli zobaczyć efekt swoich działań.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad