33 rocznica Świdnickich Spacerów

Młodzież klasy IV TL wraz z wychowawcą w dniu 25.02.2015 r. reprezentowała społeczność Zespołu Szkół nr 1 w obchodach 33. rocznicy Świdnickich Spacerów. Były one ewenementem na skalę kraju, formą happeningu organizowanego przez społeczność Świdnika w porze nadawania Dziennika Telewizyjnego w czasie stanu wojennego. Parotysięczne tłumy świdniczan protestowały przeciw kłamstwom propagandy ustroju spacerując wzdłuż głównej ulicy. Ówczesne władze miasta, aby zmusić lokalną społeczność do oglądania Dziennika Telewizyjnego, ustanowiły godzinę milicyjną na 1900. Mieszkańcy Świdnika chcąc dalej prezentować swoje niezadowolenie z kłamliwych informacji nadawanych w Dzienniku urządzali masowe spacery o godzinie 1700. Odpowiedzią bardziej odważnych świdniczan tj. mieszkańców bloków przy ulicy Niepodległości (dawnej Sławińskiego) było wystawianie włączonych telewizorów przodem do okna. Świdnicki pomysł spacerów zastosowany został również w Lublinie, potem w Puławach, a następnie w wielu innych miastach. Za tę postawę społeczność miasta otrzymała w 1982 roku jedną z prestiżowych symbolicznych nagród nielegalnej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność". Udział młodzieży w obchodach rocznicy Spacerów był świetną lekcją najnowszej historii Polski oraz szkołą lokalnego patriotyzmu.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad