Akcja honorowego krwiodawstwa

9 listopada w naszej szkole odbyła się zorganizowana przez Samorząd Uczniowski akcja honorowego krwiodawstwa, w której wzięło udział ponad 40 uczniów Norwida. Od samego rana w naszej sali gimnastycznej ustawiały się kolejki chętnych, skłonnych oddać swoją krew potrzebującym. Zespół Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa sprawnie rejestrował wszystkich ochotników oraz poddał ich kolejnym badaniom. Rygorystyczne wymogi niestety nie wszystkim pozwoliły zostać honorowym krwiodawcą. Zbyt niska waga, czy za niskie ciśnienie od razu dyskwalifikowały ochotnika. Krew oddało w sumie 37 osób, czyli udało nam się zebrać prawie 17 litrów krwi!!!

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad