OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
27 listopada odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Konkurs pisało 7 uczniów z klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K.Norwida.

Najlepiej test napisała Joanna Gliniak i to ona będzie reprezentowała szkołę w etapie wojewódzkim. Gratulujemy! Opiekunem uczniów jest Elżbieta Derek, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Temat przewodni tegorocznej już 57 edycji brzmi: „Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego".

Olimpiada WOPIŚW jest jedną z najtrudniejszych i najstarszych olimpiad nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestnicy muszą zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi problemów współczesnego świata, prawa, socjologii, ekonomii, polityki międzynarodowej, konstytucyjnych ustrojów państw, integracji europejskiej oraz historii najnowszej. Ogólnopolską Olimpiadę organizuje Uniwersytet Warszawski a przewodniczącym Komitetu Głównego jest profesor Konstanty Adam Wojtaszczyk.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad