Innowacje pedagogiczne PDF Drukuj

Uczniów Zespołu Szkół nr 1 czekają spore zmiany. Przygotowano kilka innowacji pedagogicznych, które wprowadzone zostaną od września 2010 roku.
Pierwsza polega na wprowadzeniu kształcenia modułowego w I klasie zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie kucharz małej gastronomii. Ważna będzie aktywność uczniów i ich praktyczne przygotowanie  do wykonywania zawodu. Oprócz podstaw zawodu, czy zasad prowadzenia działalności gospodarczej, pierwszoklasiści nauczą się także technik podawania oraz serwowania potraw i napojów.


Dodatkowe zajęcia w ramach innowacji „Organizator imprez okolicznościowych i usług cateringowych” będą prowadzone dla uczniów II klasy technikum uzupełniającego kształcącego w zawodzie kucharz. Uczniowie zgłębią tajniki pracy kelnerskiej, będą się także uczyli przyjmowania i realizowania zamówień, przygotowania sal restauracyjnych, dobierania menu zgodnie z potrzebami klientów oraz organizowania przyjęć okolicznościowych.
Wprowadzenie zmian wynika z zainteresowań uczniów, ale także z potrzeb związanych z obsługą imprez organizowanych przez szkołę lub lokalne instytucje. Dostosowujemy się również do wymagań rynku pracy. Pracodawcy mają coraz większe oczekiwania  wobec pracowników gastronomii – wyjaśnia Agnieszka Dziedzic, autorka innowacji.


Kolejna nowość to nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wprowadzona do klasy integracyjnej technikum uzupełniającego. Jej podstawy uczniowie poznają na zajęciach z przysposobienia obronnego w klasie I i II szkoły zawodowej. W technikum uzupełniającym będą poszerzać swoje umiejętności, by skutecznie nieść pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
- Jest to rzecz bardzo potrzebna, dlatego w następnych latach obejmiemy programem kolejne klasy, a być może nawet nauczycieli – mówi Krzysztof Banaszek, wicedyrektor ZS nr 1. – Większość z nas nie wie, jak zachować się w przypadku, kiedy konieczna jest szybka pomoc. Ważne jest więc, by jak najwcześniej zdobyć takie umiejętności. Program jest w całości finansowany przez Unię Europejską.


Ostatnia innowacja, której autorką jest Iwona Rubaj, polega na zastosowaniu metod pracy dziennikarskiej w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego. Uczniowie III klasy technikum – w zawodzie technik logistyk, zapoznają się z zagadnieniami pracy dziennikarzy prasowych i radiowych. Przeprowadzą także wywiady z  absolwentami szkoły i dawnymi pracownikami szkoły. Stworzą prezentację multimedialną i biuletyn prasowy pod tytułem „Bliżej Norwida- historia ZS nr1 w słowach i obrazach”. W ten sposób poprawią swoje umiejętności polonistyczne, zintegrują się ze środowiskiem szkolnym i swoim miastem.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad