Materiały Pomocnicze PDF Drukuj

Matura - materiały pomocnicze

 

Ozdobniki do listów:

 

ein privater Brief / list prywatny:

Einführungszeile / Wprowadzenie:

1. Entschuldige, dass ich so lange nicht geschrieben habe, aber...
Przepraszam, że tak długo nie pisałam, ale...
2. Du hast lange nichts von dir hören lassen.
Długo nie dawałeś o sobie znać.
3. Ich hoffe, es geht dir gut.
Mam nadzieję, że masz się dobrze.

undefined

4. Danke für deinen Brief vom 10.12.06.
Dziękuję za twój list z 10.12.06,
5. Ich bin froh, dass du mir geschrieben hast.
Cieszę się, że do mnie napisałeś.
6. Wie geht es dir ? (und deiner Familie)
Jak się masz? (ty i twoja rodzina)
7. Ich habe schon lange keinen Brief von dir bekommen.
Już długo nie dostałam(em) od ciebie żadnego listu.
8. Vielen Dank für deinen lieben Brief.
Dziękuję za twój kochany list.
9. Du hast lange nichts von dir hören lassen.
Długo się nie odzywałeś.
10. Entschuldige das lange Schweigen.
Wybacz długie milczenie.
11. Warum gibst du kein Lebenszeichen?
Dlaczego nie dajesz znaku życia?
12. Was gibt es Neues bei dir?
Co nowego u ciebie?

Inhalt / Treść:

1. Schreibe etwas darüber.
Napisz coś o tym.
2. Ich habe mich lange nicht gemeldet, aber...
Długo się nie odzywałem, ale...
3. Bei mir ist es alles in Ordnung.
U mnie wszystko w porządku.
4. Ich würde (werde) mich über deinen Besuch freuen.
Cieszyłbym się (Będę się cieszyć) z twoich odwiedzin.

 

Abschlußzeile / Zakończenie:

1. Schreib mir schnell zurück.
Odpisz mi szybko.
2. Lass schnell von dir hören.
Szybko daj o sobie znać.
3. Für heute ist das alles.
Na dzisiaj to już wszystko.
4. Jetzt muss ich aber Schluß machen.
Muszę już kończyć.
5. Das nächste Mal schreibe ich mehr, aber jetzt...
Następnym razem napiszę więcej, ale teraz...
6. Das wäre alles, was ich dir schreiben wollte.
To by było wszystko, co chciałam napisać.

 

Grüße / Pozdrowienia:

1. Herzliche Grüße / Liebe Grüße
Serdeczne pozdrowienia
2. Grüß bitte noch deine Eltern von mir.
Proszę pozdrów jeszcze ode mnie swoich rodziców.
3. Schöne Grüße von meinen Eltern an die ganze Familie.
Od moich rodziców serdeczne pozdrowienia dla całej rodziny.
4. Meine Eltern lassen dich grüßen.
Moi rodzice każą Cię pozdrowić.
5. Grüße und Küsse
Całuski!
6. Viele Küsse
Buziaczki!
7. Ein dicker Kuss und alles Gute
Gorące całuski i wszystkiego dobrego

ein formaler Brief / list formalny:

 

Einführungszeile / Wprowadzenie:

1. Betreffs:
Dotyczy:
2. Ich bedanke mich bei Ihnen für ... (dafür, dass...)
Dziękuję Panu /Pani / Państwu za ... (za to, że...)
3. bezugnehmend auf unseren Telefongespräch vom ...
W odniesieniu do naszej rozmowy telefonicznej z dnia ....
4. Ich wende mich an Sie mit der Bitte, dass Sie...
Zwracam się do Pana / Pani / Państwa z prośbą, żeby...
5. Schicken Sie mir bitte...
Proszę mi przysłać...
6. Teilen Sie mir bitte mit, ob ... (was... / wann...)

Proszę mnie poinformować, czy (co... / kiedy...)

7. Schreiben Sie mir bitte, ob... (was... / wann...)
Proszę mi napisać, czy.... (co... / kiedy...)
8. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass...
Niestety muszę Państwa poinformować, że....
9. Die Sache (Angelegenheit) ist sehr wichtig für mich.
Ta sprawa jest dla mnie ogromnie ważna.

 

Abschlusszeile / Zakończenie:

1. Ich würde (werde) mich freuen, wenn Sie meine Angelegenheit (Sache) positiv erledigen.
Cieszyłabym się (Będę się cieszyć), jeżeli Państwo / Pan / Pani rozpatrzyliby moją sprawę pozytywnie.
2. Ich hoffe auf Ihre schnelle Antwort.
Mam nadzieję na Pańską / Pani / Państwa szybką odpowiedź.
3. Ich hoffe auf Ihre positive Einstellung.
Mam nadzieję na Pańskie / Pani / Państwa pozytywne stanowisko.

Grüße / Pozdrowienia:

1. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen.

Pozostaję z poważaniem.

2. mit freundlichen Grüßen

Z poważaniem

 

Ansichtskarte / Widokówka:

 

1. einen schönen Grüß aus Berlin schickt ....
Serdeczne pozdrowienia z Berlina przesyła ....
2. Grüße aus...
Pozdrowienia z ....

 

Anzeige / Ogłoszenie:

1. Hallo Freunde!

Halo, Przyjaciele!

2. Achtung!

Uwaga!

3. Ich suche einen Partner (einen Brieffreund)

Szukam partnera (przyjaciela do korespondencji)

4. Hier ist Marzena aus Polen.

Tutaj Marzena z Polski.

5. Ich suche eine 2-Zimmer-Wohnung zu mieten.

Poszukuję dwupokojowego mieszkania do wynajęcia.

 

Einladung / Zaproszenie:

1. Ich lade dich herzlich zu meiner Geburtstagsparty ein.

Serdecznie zapraszam cię na moje przyjęcie urodzinowe.

 

Notiz / Notatka:

1. Ich habe einen Termin (beim Zahnarzt)

Mam wizytę (u dentysty)

 

 

 

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad