Opis ilustracji PDF Drukuj
niedziela, 10 listopada 2013 11:17

Pamiętaj!
1. W opisie ilustracji postaraj się uwzględnij następujące informacje:
a) kogo / co widzisz na pierwszym i drugim planie;
b) co robią przedstawione osoby;
c) jak wyglądają.
2. Odpowiedź na pierwsze pytanie będzie wymagała interpretacji sytuacji pokazanej na zdjęciu, dlatego zastanów się, jakie znaczenie ma przedstawiona sytuacja dla osób biorących w niej udział.
3. Drugie pytanie nawiązuje wprawdzie do tematyki ilustracji, ale może również dotyczyć Twoich zainteresowań, planów czy opinii.
4. W odpowiedzi na trzecie pytanie zastosuj czas przeszły, gdyż odnosi się ono do wydarzeń z przeszłości i sprawdza Twoją umiejętność relacjonowania.

 Opis ilustracji

Auf dem Bild ist…Na ilustracji jest..
Auf dem Bild sehe ich einen Mann/ eine Frau/ ein Mädchen. Na obrazku widzę mężczyznę/ kobietę/ dziewczynę.
Auf dem Foto kann man (Akk.)… sehen. Na zdjęciu można zobaczyć…
Am rechten / linken Bildrand ist / sind … Przy prawej/ lewej krawędzi zdjęcia jest/ są ...
Vorne rechts / Hinten links steht / stehen … Z przodu po prawej/ z tyłu po lewej stoi, stoją…
Das Bild zeigt …. Ilustracja pokazuje…
Die Szene spielt sich im Restaurant ab. Scenka rozgrywa się w restauracji.
Auf der linken / rechten Seite ist /sind … Po lewej / prawej stronie jest/ są …
Im Vordergrund ist … Na pierwszym planie jest …
Im Hintergrund sehe ich (Akk.) … Na dalszym planie widzę …
Links / Rechts / Oben / Unten / In der Mitte ist / sind / gibt es … Z lewej / z prawej / u góry / u dołu / w środku jest / są …


Opis osoby oraz wykonywanych czynności

Der Mann / Die Frau auf dem Foto ist ungefähr … Jahre alt. Mężczyzna na zdjęciu ma około … lat.
Er ist … von Beruf. On jest z zawodu…
Die Menschen auf dem Foto spielen Gitarre. Ludzie na zdjęciu grają na gitarze.
Das Kind lächelt. Dziecko uśmiecha się,

Wygląd zewnętrzny

Gröβe die, -n wzrost
1,78 m groβ sein mieć 1,78 m wzrostu
groβ wysoki
klein niski, mały
mittelgroβ średniego wzrostu
schlank / dünn szczupły, chudy
mager chudy
dick gruby
übergewichtig z nadwagą
muskulös muskularny
stark silny
schwach słaby
sportlich wysportowany
attraktiv atrakcyjny
hübsch ładny
hässlich brzydki
schön piękny
gut aussehend przystojny
jung / alt / schön aus|sehen wyglądać młodo / staro pięknie
eine gute Figur haben mieć ładną figurę
mollig pulchny
füllig o pełnych kształtach
kräftig gebaut mocno zbudowany

Kopf der, Köpfe głowa
Haar das, -e włos(y); kurze / lange / helle / dunkle / blonde / schwarze / rote / graue / lockige / glatte Haare krótkie / długie / jasne / ciemne / blond / czarne / rude / siwe / kręcone / proste włosy
kurzhaarig krótkowłosy
langhaarig długowłosy
eine Glatze haben mieć łysinę

Auge das, - n oko; braune / blaue / grüne / schwarze Augen brązowe / niebieskie / zielone / czarne oczy
eine Brille tragen nosić okulary
Gesicht das, -er twarz, ein rundes / ovales / längliches / schmales / blasses Gesicht okrągła / owalna / podłużna / wąska / blada twarz
Stirn die, - en czoło
Nase die, - n nos; eine kleine / groβe / lange Nase mały / duży / długi nos
Bart der broda (zarost); einen Bart tragen nosić brodę
Schnurrbart der wąsy
Mund der, Münder usta
Zahn der, Zähne ząb; weiβe / gerade / schiefe / gesunde / schlechte Zähne białe / proste / krzywe / zdrowe / popsute zęby
Ohr das, - en ucho; abstehende Ohren odstające uszy
Lippe die - n warga, usta ; volle / schmale Lippen pełne / wąskie usta
Hand die, Hände ręka
Bauch der, Bäuche brzuch
Bein das, -e noga ; kurze / lange / krumme Beine krótkie / długie / krzywe nogi
Augenbraue die, - n brew
Wimper die, -n rzęsa
Backe die, -n policzek
eine hohe Stirn / Sommersprossen / Pickel haben mieć wysokie czoło / piegi / pryszcze
eine Zahnspange tragen nosić aparat ortodontyczny

einen Schal /eine Hose tragen nosić szal(ik) / spodnie
Schuhe / ein T-Shirt / ein Kleid an|haben mieć (na sobie) buty / koszulkę / sukienkę
einen Hut / eine Mütze / eine Brille auf|haben mieć (na sobie) kapelusz / czapkę / okulary
eine Krawatte um|haben mieć (na sobie) krawat
(alt)modisch gekleidet sein być ubranym (nie)modnie
elegant elegancki
festlich odświętny
schmutzig brudny
sauber czysty
geschmackvoll gustownie
geschmacklos niegustownie


Interpretacja ilustracji

Ich vermute, dass… Przypuszczam, że…
Ich habe den Eindruck, dass… Mam wrażenie, że…
Das Foto zeigt wahrscheinlich / vermutlich / eine Situation aus (Dat.)… Fotografia pokazuje prawdopodobnie / przypuszczalnie sytuację z…
Die auf dem Foto dargestellte Person ist vielleicht… Osoba przedstawiona na zdjęciu jest być może…
Diese Personen sind zufrieden / traurig / müde. Te osoby są zadowolone / smutne / zmęczone.

Początek relacjonowania

Das war … To było…
Ich erinnere mich noch an (Akk.) … Pamiętam / Przypominam sobie jeszcze, jak…
Eines Tages … Pewnego dnia…
Vor einigen Jahren … Przed paroma laty…
Vor einiger Zeit… Jakiś czas temu…
Das ist vor langer Zeit passiert. To zdarzyło się dawno temu.
Das ist vor kurzem geschehen. To wydarzyło się niedawno.
Eines Tages bin ich zu (Dat.) … gegangen. Pewnego dnia poszedłem do…
Einmal … Kiedyś
Letze Woche / Gestern war ich … W ubiegłym tygodniu / Wczoraj byłem…

Zakończenie relacjonowania

Es war einfach / schwer / schön / angenehm / lehrreich. Było bardzo prosto / trudno / pięknie / przyjemnie/ pouczająco.
Das war ein schönes Erlebnis / eine lustige Geschichte. To było piękne przeżycie / była zabawna historia.
Das werde ich lange nicht vergessen. Długo tego nie zapomnę.
An diese Zeit denke ich (un)gern zurück. Wspominam te chwile (nie)chętnie.
Das vergesse ich nie! Nigdy tego nie zapomnę!

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad