List formalny PDF Drukuj
niedziela, 10 listopada 2013 11:19

List formalny to list oficjalny, którego adresatem jest instytucja lub osoba prywatnie nam nie znana. Limit słów wynosi 120 – 150. Przy pisaniu listów formalnych należy zachować następującą kompozycję:


Nadawca

Adresat
Miejscowość i data

Temat listu, np.: Sommerkurse 2011 / Reklamation / Bitte um Unterstützung

Rozwinięcie podzielone na akapity odpowiadające liczbie poruszanych tematów

Zakończenie

Pozdrowienie

Podpis

 Zwroty grzecznościowe

Sehr geehrte Damen und Herren, … Szanowni Państwo!
Sehr geehrte Familie Schmidt, … Szanowni Państwo Schmidt!
Sehr geehrte Frau Schmidt, … Szanowna Pani Schmidt..
Sehr geehrter Herr Schmidt, … Szanowny Panie (Schmidt) …


Wstęp
Ich bin interessiert an (Dat.) … Jestem zainteresowany … (czymś) …
Ich habe Ihre Anzeige in (Dat.) … gelesen und möchte… Przeczytałem Pana ogłoszenie w .. i chciałbym…
Über Ihre Firma habe ich in (Dat.) … gelesen. O Państwa firmie przeczytałem w…

Zakończenie

Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bardzo dziękuję Panu za pomoc.
Ich bedanke mich im Voraus für (Akk.) … Dziękuję z góry za…
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn … Byłbym Panu bardzo wdzięczny , gdyby …
Ich würde mich über (Akk.) … sehr freuen. Bardzo cieszyłbym się z…
Ich hoffe, es ist kein Problem, wenn … Mam nadzieję, że nie będzie problemu, jeśli…

Zwroty pożegnalne
Mit freundlichen Grüβen. Z poważaniem.
Hochachtungsvoll. Z wyrazami szacunku.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad