Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PDF Drukuj

     REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to oferta dla osób, które pragną uzupełnić wykształcenie średnie i zdać egzamin maturalny. Ukończenie liceum oraz przystąpienie do egzaminu dojrzałości otwiera drogę zarówno na studia wyższe, jak też do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 

Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

Czas trwania nauki:

·      3 lata dla absolwentów gimnazjum,

·      2 lata dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,

·      od roku szkolnego 2019/2020 nauka w Liceum trwa 4 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

 

 

Zalety: 

 

1)    Ukończenie  Liceum  daje  możliwość  uzyskania  świadectwa  dojrzałości  po zdaniu egzaminu maturalnego.

2)    Uczniowie  otrzymują  roczne  świadectwa  promocyjne,  a  absolwenci   –  świadectwa ukończenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

3)    Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych.

 

Rekrutacja:
• Rekrutacja bez egzaminów wstępnych
• Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty:

• Podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki),
• Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, zsz lub szkoły branżowej I stopnia,
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły),
• Dowód osobisty do wglądu,

• 2 zdjęcia.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad