Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PDF Drukuj

     REKRUTACJA 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to oferta dla osób, które pragną uzupełnić wykształcenie średnie i zdać egzamin maturalny. Ukończenie liceum oraz przystąpienie do egzaminu dojrzałości otwiera drogę zarówno na studia wyższe, jak też do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

Forma: zaoczna (średnio 2 weekendy w ciągu miesiąca).

Czas trwania nauki:

 • 3 lata dla absolwentów gimnazjum,
 • 2 lata dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej,
 • nauka w Liceum trwa 4 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zalety: 

 • Ukończenie  Liceum  daje  możliwość  uzyskania  świadectwa  dojrzałości  po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • Uczniowie  otrzymują  roczne  świadectwa  promocyjne,  a  absolwenci   –  świadectwa ukończenia oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 • Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych.

Rekrutacja:

 • rekrutacja bez egzaminów wstępnych
 • decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie (na druku szkoły/placówki),
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, zsz lub szkoły branżowej I stopnia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie z sekretariatu szkoły)
 • dowód osobisty do wglądu, 
 • 2 zdjęcia.

Serdecznie zapraszamy!

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad