ZESTAWIENIE WYNIKÓW NAUCZANIA I FREKWENCJI 2018/2019 PDF Drukuj
poniedziałek, 31 grudnia 2018 00:00

Wyniki-klasyfikacjii-zestaw

Prezentujemy zestawienie wyników nauczania i frekwencji klas w I semestrze  2018/2018

średnia frekwencja  i ocen w I semestrze 2018-2019 ogółem

klasy z najwyższą średnią ocen I semestr 2018-2019

średnia ocen I semestr 2018-2019 wszystkie klasy w profilach

klasy z najwyższą frekwencją w profilach I semestr 2018-2019

średnia frekwencja I semestr 2018-2019 wszystkie klasy w profilach

średnia frekwencja  i ocen w I semestrze 2018-2019 w profilach

 10 najlepszych uczniów I semestr 2018-2019

 Szczegółowe informacje są zamieszczone na szkolnej tablicy informacyjnej.

Liliana Sosnowska 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad