Zakończenie wakacyjnych staży w ramach realizacji projektu: Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja PDF Drukuj
piątek, 28 sierpnia 2020 14:04

Uczniowie Zespołu  Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zdobywali doświadczenie zawodowe biorąc udział  w 1 edycji miejscowych staży zawodowych realizowanych w ramach projektu: Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja.

Stażystami byli uczniowie klas Technik Hotelarstwa, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Obsługi Turystycznej, Technik Logistyk.  Uczestnikami praktyk zaś byli uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodach: kucharz oraz cukiernik. Zdobywali oni doświadczenie zawodowe w takich przedsiębiorstwach i instytucjach jak: Hotel Avion, Hotel Kaprys, Hotel Lachówka, Restauracja Favilla, Bar Kaloria, Sklep Diverse  w Galerii Venus czy Market Brico Marche w Świdniku.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu stażu czy praktyki,  stypendium stażowe w wysokości 1750 złotych, stroje służbowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Dzięki realizacji staży  szkoła została doposażona  w wysokiej jakości urządzenia, sprzęt gastronomiczny i elektroniczny, który będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych. Bardzo cieszy fakt,  że najlepszym Pracodawcy zaproponowali zatrudnienie w ich firmie. W przyszłe wakacje planowana jest druga edycja staży. Z pewnością chętnych również nie zabraknie.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad