PRZYGOTOWANIE POTRAW ZGODNIE Z TRENDAMI RYNKOWYMI ORAZ ZASADAMI ZDROWEGO ŻYWIENIA PDF Drukuj
poniedziałek, 15 marca 2021 14:29

W ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja”
(Nr RPLU.12.04.00-06-0051/17) w ZS Nr 1 prowadzone są szkolenia z zakresu Przygotowania potraw zgodnie z trendami rynkowymi oraz zasadami zdrowego żywienia. Aktualnie w zajęciach uczestniczy 50 uczniów z klas o profilach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz szkoły branżowej. Podczas kursów uczestnicy mają możliwość samodzielnego planowania i przygotowywania potraw według podanej receptury, z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia i nowoczesnych technik kulinarnych, czy koncepcją fine-dining. Program szkolenia przewiduje także sporządzanie potraw z wyłączeniem wskazanych alergenów lub składników ciężkostrawnych oraz zgodnie z zasadami „slow food”. Uczniowie podczas zajęć wykorzystują zarówno typowy sprzęt kuchenny, jak i urządzenia stosowane w przygotowaniu posiłków uwzględniających trendy rynkowe i zasady zdrowego żywienia oraz stosują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii oraz przestrzegają zasad HACCP, w tym GHP i GMP. Szkolenie każdorazowo kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym zdobyte kwalifikacje.

Zespół Projektowy

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad