PROGRAMOWANIE I OBSŁUGIWANIE PROCESU DRUKU 3D PDF Drukuj
poniedziałek, 15 marca 2021 14:35

Projekt „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja” (Nr RPLU.12.04.00-06-0051/17) realizowany w ZS Nr 1 przewiduje szkolenia z zakresu Programowania i obsługi procesu druku 3D dla uczniów kształcących się w klasach o profilu technik logistyk. W ramach tych zajęć uczestnicy mają możliwość przede wszystkim samodzielnego działania w zakresie stosowania techniki druku 3D w celu wytwarzania obiektów fizycznych na podstawie dostarczonych modeli komputerowych. Ponadto, uczą się charakteryzować technologie oraz maszyny wykorzystywane w procesach druku 3D, przygotowują proces wydruku obiektu na podstawie dostarczonego modelu komputerowego CAD 3D, czy korzystają z odpowiedniej dokumentacji technicznej danego obiektu. Program szkolenia przewiduje również nabycie przez uczniów umiejętności prawidłowego dobrania parametrów procesu druku 3D, przygotowania drukarki do realizacji procesu zgodnie z wybraną technologią oraz określenia potencjalnego wpływu warunków środowiska, zdarzeń losowych oraz usterek drukarki obiektu. Obecnie w ZS Nr 1 szkolenie zakończyło 30 uczniów, którzy bez najmniejszych problemów zdali egzamin państwowy potwierdzający posiadanie kwalifikacji w tej dziedzinie.

Zespół Projektowy

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad