Wyniki postępowania - sprzedaż i dostawa surowców i materiałów PDF Drukuj
czwartek, 17 sierpnia 2017 10:21

W odpowiedzi na zapraszenie do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę surowców i materiałów do prowadzenia zajęć „Warsztaty kulinarno-kelnerskie” (2gr-y), „Gotuj z VIP-em i Norwidem” (2gr-y) oraz „Warsztaty cukiernictwa artystycznego” (1 gr-a) w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie wpłynęła żadna oferta.
Zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 5 do Uchwały nr XCVII/1996/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sytuacji gdy nie wpłynęła żadna oferta - należy uznać, że dopełniono wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Zamówienie zostanie udzielone bez ponownego przeprowadzania postępowania.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad