OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń PDF Drukuj
piątek, 05 stycznia 2018 18:11

Znak sprawy: ZO/1/MwZ/01/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu
„Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16)
w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków EFS

CZĘŚĆ NR 1 Kurs „Carving z dekorowaniem potraw”
CZĘŚĆ NR 2 Kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów.
CZĘŚĆ NR 3 Kurs obsługi wózków widłowych dla 20 uczniów.
CZĘŚĆ NR 4 Szkolenie „Carving z dekorowaniem potraw i ciast”
CZĘŚĆ NR 5 Szkolenie „Specjalista do spraw promocji”
CZĘŚĆ NR 6 Szkolenie „Organizacja imprez okolicznościowych”

Szczegółowe informacje w załączeniu.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad