Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 2 - dotyczy szkolenia BHP. PDF Drukuj
poniedziałek, 08 stycznia 2018 14:35

ogłoszenie-w3

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 2.
Zamawiający: Powiat Świdnicki w Świdniku - Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, na podstawie rozdz. IX ust. 5 ogłoszenia o zamówieniu, w postępowaniu na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dokonuje następujących zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zmianie ulega:
1. Treść rozdz. III ust. 2 ogłoszenia o zamówieniu, akapit dotyczący części 7 postępowania pn. Szkolenie BHP – dla 50 uczniów - szczegółowe informacje w załączeniu.
2. Miejsce i termin składania ofert dotyczący części 7 postępowania:
Miejsce:
Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, ul. Gen. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, sekretariat
Termin: do dnia 12 stycznia 2018 r., do godz. 12:00.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad