Informacja z otwarcia ofert - szkolenie BHP PDF Drukuj
poniedziałek, 15 stycznia 2018 14:54

Znak sprawy: PZP/25/MwZ/12/2017

Informacja z otwarcia ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 27.12.2017r. 

na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu
„Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16)
w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków EFS

CZĘŚĆ NR 7
Szkolenie BHP – dla 50 uczniów.
Na sfinansowanie zamówienia w tej części zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2 750 zł
W odpowiedzi na ogłoszenie w terminie wpłynęły następujące oferty:
- CEntrum Pracy i Biznesu CONSULTRIX Ewa Dalmanowicz, ul. Projektowa 1; 20-209 Lublin, cena 1 500 zł
- SAFE24 Agata Prochacka-Maleta, ul. Eliaszczuka 7, 22-100 Chełm; cena 3 000zł

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad