Informacja o udzieleniu zamówienia PDF Drukuj
piątek, 02 lutego 2018 12:38

W wyniku postępowania na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego
udzielono zamówienia:
I. W zakresie postepowania znak sprawy: PZP/25/MwZ/12/2017 w części 7 zamówienia „Szkolenie BHP – dla 50 uczniów” – wykonawca: Ewa Delmanowicz prowadząca działalność pod firmą Centrum Ochrony Pracy i Biznesu CONSULTRIX Ewa Delmanowicz, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.
II. W zakresie postepowania znak sprawy: ZO/1/MwZ/01/2018:
- części 3 zamówienia „Kurs obsługi wózków widłowych dla 20 uczniów” – wykonawca: Ośrodek Szkolenia Kierowców PIOTR Amelia Jabłońska, 20-325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 57/2;
- części 5 zamówienia „Szkolenie „Specjalista do spraw promocji” – dla 9 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, hotelarskich i logistycznych” – wykonawca: NAHO MEDIA- Kamila Księżopolska, 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad