Wyniki postępowania - sprzęt AGD PDF Drukuj
poniedziałek, 04 września 2017 10:55

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/17/Pdg/08/2017 doczące sprzedaży i dostawy sprzętu AGD wpłynęły następujące oferty:
1. Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA”, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 22/48; data wpływu 24.08.2017r.
2. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubieniecki, 62-090 Mrowino ul. Lubomira 29A; data wpływu 24.08.2017r.
3. DZIEWIARZ-Bis Sp. z o.o., 87-600 Lipno, ul. Wyszyńskiego 46a; data wpływu 28.08.2017r.
4. Dorota Paździor, 21-007 Krępiec, ul. Wąska 6a; data wpływu 28.08.2017r.

Powyższe oferty otrzymały następujace wagi punktowe:
1. Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA”: 95 pkt
2. Dorota Paździor: 76,89 pkt
3. DZIEWIARZ-Bis Sp. z o.o: 75,28 pkt
4. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubieniecki: 52,63 pkt

Wskazanie najkorzystniejszej oferty: Przedsiębiorstwo Handlowe „UNIGA”.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad