Zaproszenie do złożenia ofert - materiały i pomoce dydaktyczne PDF Drukuj
czwartek, 21 września 2017 17:56

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników zajęć w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16), realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, według załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Termin złożenia ofert - 28.09.2017r.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad