PRZEZ TRUDY DO GWIAZD
Zaproszenie do składania ofert - sprzęt AGD PDF Drukuj
wtorek, 22 sierpnia 2017 16:07

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu AGD w ramach „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegłówe informacje w załączeniu.

 
Wyniki postępowania - sprzęt AGD PDF Drukuj
czwartek, 17 sierpnia 2017 11:38

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu AGD w ramach „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr PLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wpłynęły następujące oferty:
1. Hurtownia Sportowa KAL-SPORT, Al. Rajtana 8, 35-310 Rezszów, cena brutto 4615,00 PLN
(W ofercie stwierdzono błąd rachunkowy:poz3jest”2*120=480”; powinno być „2*120=240”, wartość brutto oferty to 4615PLN)
2. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, cena brutto 5229,96 PLN
3. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubieniecki, Ul. Lubomira 29A, 62-090 Rokietnica, cena brutto 8000,00 PLN

Informacja o wagach punktowych:
1 Hurtownia Sportowa KAL-SPORT WP=4615pln/14615pln*100=100
2 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak WP=4615pln/5229,96pln*100=88,24
3 Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubieniecki WP=4615pln/8000pln*100=57,69

Wartość złożonych ofert przekracza przeznaczone na ten cel środki. Zamówienie nie może zostać złożone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 
Wyniki postępowania - pomoce naukowe PDF Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017 17:47

W odpowiedzi na zapytanie nr ZO/15/Pdg/07/2017 dotyczące na sprzedaży i dostawy mikroskopów (CZ I) oraz modelu budowy anatomicznej człowieka (CZ II) - „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr PLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły następujące oferty:
CZ. I. P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin.
Wartość oferty 4 089,75 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych 75/100)
Cz. II. . P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin.
Wartość oferty 1 099,62 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 62/100)

Wskazanie wybranej oferty - w wyniku dokonanego rozpoznania, na podstawie określonego w zapytaniu o cenę kryterium najniższej ceny, zdecydowano, że zamówienie zostanie udzielone:
W Cz. I. P.U.H. MERITUM Adam Kruk
W. Cz. II. P.U.H. MERITUM Adam Kruk

 
Wyniki postępowania - materiały piśmiennicze PDF Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017 17:15

W odpowiedzi na zapytanie nr ZO/12/Pdg/07/2017, dotyczące sprzedaży i dostawy materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wpłynęły następujące oferty:
1. Miranex Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań; cena oferty brutto 1 905,30 PLN; data złożenia oferty 03.08.2017.
2. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o. o., ul. Rynek 10, 23-235 Annopol; cena oferty brutto 2 035,80 PLN; data złożneia oferty 08.08.2017.
3. FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna, ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom; cena oferty brutto 2 098,44 PLN; data złożenia oferty 08.08.2017r.
4. ABC PAPIER Sp. z o.o., ul. Związkowa 27, 20-148 Lublin; cena oferty brutto 2 223,95 PLN; data złożenia oferty 08.08.2017r.
5. Dorota Paździor, Krępiec ul. Wąska 6A, 21-007 Mełgiew; cena oferty brutto 3 126,78 PLN; data złożenia oferty 01.08.2017r.
6. BIUROMIX Beata Kosiarska, ul. Partyzancka 3, 21-010 Łączna; cena oferty brutto 3 132,00 PLN; data złożenia oferty 08.08.2017r.

Informacja o wagach punktowych:
1. Miranex Sp. z o.o.
WP=1905,30 PLN / 1905,30 PLN*100=100
2. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o. o.
WP=1905,30 PLN / 2035,80 PLN*100=93,59
3. FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna
WP=1905,30 PLN / 2098,44 PLN*100=90,80
4. ABC PAPIER Sp. z o.o.
WP=1905,30 PLN / 2335,95 PLN*100=81,56
5. Dorota Paździor
WP=1905,30 PLN / 3126,78 PLN*100=60,93
6.
BIUROMIX Beata Kosiarska
WP=1905,30 PLN / 3132 PLN*100=60,83

Wskazanie wybranej oferty - wyniku dokonanego rozpoznania, na podstawie określonego w zapytaniu o cenę kryterium najniższej ceny, zdecydowano, że zamówienie zostanie udzielone:
Miranex Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań

 

 
Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy cz.I i cz. II PDF Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017 16:42

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu IT (technologia informacyjna) - „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Część I. Sprzedaż i dostawa tablic interaktywnych, projektorów, urządzeń wielofunkcyjnych.

Część II. Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) z systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla ucznia.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 3 z 5

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad