Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja 2022/2023 Drukuj
środa, 02 lutego 2022 00:00

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2022/2023

OFERTA EDUKACYJNA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA OFEROWANE PODCZAS REKRUTACJI

          TECHNIKUM NR 2:

Technik logistyk 

Technik hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

- Technik organizacji turystyki

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA :

Kucharz

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA: 

Technik handlowie

- Technik technologii żywności test

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI: 


Zobacz pliki do pobrania udostępnione przez Vulcan

 

 

Zobacz Kryteria

Wykaz dokumentów

Przejdź do naboru

Harmonogram rekrutacji

 

Zapraszamy!

 
Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 PDF Drukuj
środa, 02 lutego 2022 00:00

Harmonogram oraz instrukcje rekrutacji
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku w roku szkolnym 2022/2023

Lubelska kurator oświaty, Pani Teresa Misiuk, poinformowała, że 16 maja 2022 r. rozpocznie się w regionie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do 24 czerwca 2022 r. uczniowie będą mogli składać wnioski o przyjęcie do liceum, technikum czy szkoły branżowej.

Od 24 czerwca do 14 lipca 2022 r. należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy zakwalifikowanych kandydatów zostaną wywieszone 22 lipca 2022 r.. Ostateczna lista przyjętych uczniów ma zostać ogłoszona 29 lipca 2022 r.

Poniżej znajdują się instrukcje dla uczniów biorących udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Czynności, które należy wykonać różnią się w zależności od tego, czy szkoła podstawowa, do której uczęszcza uczeń przekazuje dane do systemu rekrutacji elektronicznej, czy też nie.

1. Instrukcja dla uczniów szkół podstawowych, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej.

Link do strony internetowej, wspomnianej w instrukcji nr 1 znajduje się poniżej:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/login.html (będzie aktywny od 16 maja 2022 r.)

Po otwarciu powyższego linku, przycisk "Zaloguj się" znajduje się w prawym, górnym rogu nowootwartej strony.  Sczegółowa instrukcja korzystania z konta założonego przez Szkołę Podstawową znajduje w załączniku na samym dole tego artykułu.

2. Instrukcja dla uczniów szkół podstawowych, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej.

Link do strony internetowej, wspomnianej w instrukcji nr 2 znajduje się poniżej:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Po otwarciu powyższego linku, zakładanie konta zaczynamy od kliknięcia przycisku "Zgłoś kandydaturę", znajdującego się na górze panelu, po lewej stronie.

Sczegółowa instrukcja korzystania z konta założonego samodzielnie znajduje w załączniku na samym dole tego artykułu.

W Zespole Szkół Nr 1 w Świdniku podania można składać
od 16 maja do 24 czerwca 2022 r. do godziny 15:00
w sekretariacie szkoły, który znajduje się na II piętrze.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022 r.

do 24 czerwca 2022 r.

do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku.

od 24 czerwca 2022 r.

do 14 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2022 r.
4.  Ostateczna lista przyjętych uczniów ma zostać ogłoszona  29 lipca 2022 r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r.

do 26 lipca 2022 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca 2022 r.

do 30 lipca 2022 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2022 r.

9.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły można składać równierz drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad