Rekrutacja 2021/2022
Rekrutacja 2021/2022 Drukuj
czwartek, 10 czerwca 2021 05:00

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2021/2022

OFERTA EDUKACYJNA

 

 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA OFEROWANE PODCZAS REKRUTACJI 2021/2022

 

TECHNIKUM NR 2:

- Technik logistyk 

- Technik hotelarstwa

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI:

- Kucharz

 

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA:

- Technik handlowiec

- Technik technologii żywności

 
Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 PDF Drukuj
czwartek, 10 czerwca 2021 04:00

Harmonogram oraz instrukcje rekrutacji do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych w
Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku w
roku szkolnym 2021/2022

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram oraz instrukcje dla uczniów biorących udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Czynności, które należy wykonać różnią się w zależności od tego, czy szkoła podstawowa, do której uczęszcza uczeń przekazuje dane do systemu rekrutacji elektronicznej, czy też nie.

 

1. Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej.

Link do strony internetowej, wspomnianej w instrukcji nr 1 znajduje się poniżej:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/login.html

Po otwarciu powyższego linku, przycisk "Zaloguj się" znajduje się w prawym, górnym rogu nowootwartej strony. 

Sczegółowa instrukcja korzystania z konta założonego przez Szkołę Podstawową znajduje w załączniku na samym dole tego artykułu.

 

2. Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej.

Link do strony internetowej, wspomnianej w instrukcji nr 2 znajduje się poniżej:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Po otwarciu powyższego linku, zakładanie konta zaczynamy od kliknięcia przycisku "Zgłoś kandydaturę", znajdującego się na górze panelu, po lewej stronie.

Sczegółowa instrukcja korzystania z konta założonego samodzielnie znajduje w załączniku na samym dole tego artykułu.

 

W Zespole Szkół Nr 1 w Świdniku podania można składać
od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godziny 15:00
w sekretariacie szkoły, który znajduje się na II piętrze.

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku.

od 26 czerwca 2021r.

do 10 lipca 2021r.

do godz. 15:00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.

od 25 czerwca 2021

do 14 lipca 2021r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021r.

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02 sierpnia 2021r.

do godz. 14:00

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

9.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia

otrzymania uzasadnienia

odmowy przyjęcia

11.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia

odwołania do

dyrektora szkoły

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły można składać równierz drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad