Technik logistyk PDF Drukuj
wtorek, 21 marca 2023 00:00

Prezentacja kierunków - Technik logistyk

Jeśli zastanawiasz się jaką szkołę wybrać postaw na naukę w NORWIDZIE!

NOWOCZESNY ZAWÓD TO DLA CIEBIE SZANSA NA CIEKAWĄ PRACĘ!


Języki obce:

 • Język niemiecki
 • Język angielski

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • Geografia
 • Język angielski

Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Geografia

U nas nauczysz się:

 • planować, organizować i kontrolować procesy zarządzania materiałami, surowcami oraz produktami
 • przyjmować, przechowywać i wydawać towary z magazynu
 • obsługiwać programy komputerowe
 • prowadzić dokumentację magazynową i transportową
 • planować i organizować procesy transportowe
 • zarządzać zespołem
 • czuwać nad efektywnością pracy

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • SPL.01 Obsługa magazynów
 • SPL.04 Organizacja transportu

W trakcie naukiuczeń odbywa praktykę zawodową

PRAKTYKI SĄ ZAGWARANTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ - do wyboru w kraju lub za granicą.

Dodatkowe zajęcia jakie realizuje szkoła:

 • wycieczki przedmiotowe do zakładów produkcyjnych, usługowych oraz przedsiębiorstw z branży transportowo- spedycyjnej;
 • wyjazdy na targi logistyczne i imprezy logistyczne;
 • dodatkowe bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji zawodowych;
 • bezpłatne kursy i szkoleniach finansowane ze środków UE podnoszące kompetencje na rynku pracy m.in. „Operator wózków widłowych"; „Obsługa drukarek 3D” ; „Prawo jazdy kat.B”; „Kursy językowe”;
 • warsztaty logistyczne , konkursy i olimpiady przedmiotowe m.in. Liga Młodych Logistyków, Olimpiada z Logistyki.

Jako logistyk masz szansę na zatrudnienie niemal w każdej branży - od fabryki po zakład transportu miejskiego

Działalność logistyczna jest realizowana w każdym nowocześnie prowadzonym przedsiębiorstwie. To sprawia, że zawód logistyka  jest coraz bardziej poszukiwany. Na kandydatów, którzy chcą rozpocząć karierę w logistyce czeka wiele różnorodnych stanowisk pracy. Jeżeli wykażą się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie oraz pewność, że dla nich pracy na rynku nie zabraknie.

Absolwenci technikum logistyki mogą podejmować pracę w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych;
 • przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych;
 • przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych;
 • jednostkach samorządu terytorialnego, (m.in. w policji i wojsku).

Jako technik logistyk możesz pracować na stanowiskach specjalisty:

 • transportu i spedycji;
 • sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów;
 • planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami;
 • gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego;
 • systemów informatycznych wspomagających logistykę;
 • handlu elektronicznego;
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • pakowania i opakowań.

Nasza szkoła:

 • jako jedyni w powiecie kształcimy na kierunku TECHNIK LOGISTYK;
 • posiadadwie pracownie komputerowe, wspomagające proces uczenia się;
 • cieszy się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych;
 • wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach technicznych lub ekonomicznych na kierunkach logistycznych;
 • nasi absolwenci pracują w branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) w kraju i za granicą.

Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie obu kwalifikacji i posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł TECHNIKA LOGISTYKI.

Po 5 latach nauki, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkole wyższej.

Zawód technik logistyk jest dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne oraz potrafią planować.

TRZYMAMY KCIUKI ZA TWÓJ WYBÓR

TO MOŻE BYĆ POCZĄTEK TWOJEGO SUKCESU!!!

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad