Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej wyjazdu do Grecji w marcu 2020 Drukuj
poniedziałek, 21 października 2019 10:42
Osoby które złożyły wniosek na odbycie praktyk zawodowych w marcu 2020 roku w Grecji a które są obcokrajowcami proszone są o dostarczenie do sekretariatu ZSNr1 dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru PESEL, oraz ksero aktualnej (obowiązującej do końca roku szkolnego 2019/2020) wizy.