Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:34
informacja
Pod poniższym adresem znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na: „Zakup i dostawa produktów na serwis kawowy oraz ciepłych posiłków na zajęcia projektowe uczestników projektu „Otwarci na wiedzę”.
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1329783