Wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj
czwartek, 03 stycznia 2019 09:38
W linku poniżej znajduję się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Otwarci na wiedzę"".
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1335847