OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Kurs prawa jazdy kat. B, obsługi wózków widłowych oraz szkolenie BHP Drukuj
czwartek, 10 stycznia 2019 12:53
Powiat Świdnicki w Świdniku/Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert w zamówieniu na usługi społeczne:
„Kurs prawa jazdy kat. B, obsługi wózków widłowych oraz szkolenie BHP - wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w ramach realizacji projektu "Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja""
Termin składania ofert: do dnia 18.01.2019 r. do godziny 10:00
Szczegółowe informacje pod adresem :
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1339490