Informacja o modyfikacji treści ogłoszenia Drukuj
poniedziałek, 04 lutego 2019 10:46
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1348396
znajduje się informacja o modyfikacji treści SIWZ do Ogłoszenia o zamówieniu na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja".
W związku ze zmianą przedłużony został termin skladania ofert do dnia 07.02.2019 r. do godz. 12:00.