Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
piątek, 01 lutego 2019 10:00
informacja
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1347350
znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na Zakup i dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja"