OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Kurs obsługi wózków widłowych Drukuj
czwartek, 21 lutego 2019 08:45
Powiat Świdnicki w Świdniku/Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert w zamówieniu na usługi społeczne:
„Kurs obsługi wózków widłowych - wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w ramach realizacji projektu "Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja""
Termin składania ofert: do dnia 28.02.2019 r. do godziny 10:00
Szczegółowe informacje pod adresem: