Informacja z otwarcia ofert Drukuj
piątek, 08 marca 2019 13:14
otwarcie-ofert-w3
Pod poniższym adresem znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na "Zakup i dostawa środków dydaktycznych, szkoleniowych i wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu pn.: „Otwarci na wiedzę"".
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1357634