Informacja z otwarcia ofert Drukuj
piątek, 08 marca 2019 13:15
otwarcie-ofert-w2
Pod poniższym adresem znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na „Środki dydaktyczne i wyposażenie do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1357610