Informacja z otwarcia ofert Drukuj
poniedziałek, 11 marca 2019 11:02
otwarcie-ofert
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1361361
znajduje się informacja z otwarcia ofert zamówienia na usługi społeczne: „Kurs obsługi wózków widłowych - wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w ramach realizacji projektu "Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja"