Informacja o unieważnieniu postępowania Drukuj
wtorek, 12 marca 2019 09:58
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1361762
znajduje się informacja o unieważnieniu postępowania w zamówieniu na usługi społeczne:
„Kurs obsługi wózków widłowych - wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w ramach realizacji projektu "Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja""