Informacja o unieważnieniu postępowania Drukuj
wtorek, 12 marca 2019 10:09
Pod adresami https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1361779
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1361778
znajdują się informacje o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu na „Środki dydaktyczne i wyposażenie do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja" w części 1 i 2.