Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
wtorek, 12 marca 2019 10:16
informacja
 
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1361794
znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na "Zakup i dostawa środków dydaktycznych, szkoleniowych i wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu pn.: „Otwarci na wiedzę"".