OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Kurs obsługi wózków widłowych Drukuj
czwartek, 14 marca 2019 13:13
Powiat Świdnicki w Świdniku/Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert w zamówieniu na usługi społeczne:
„Kurs obsługi wózków widłowych - wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w ramach realizacji projektu "Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja""
Termin składania ofert: do dnia 22.03.2019 r. do godziny 10:00
Szczegółowe informacje pod adresem : https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1362887