Informacja z otwarcia ofert Drukuj
piątek, 22 marca 2019 10:48
informacja-2
 
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1365734
znajduje się informacja z otwarcia ofert w zamówieniu na usługi społeczne:
„Kurs obsługi wózków widłowych - wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w ramach realizacji projektu "Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja""