Informacja z otwarcia ofert Drukuj
piątek, 22 marca 2019 13:35
informacja-2
 
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1365873
znajduje się informacja z otwarcia ofert zamówienia na „Środki dydaktyczne i wyposażenie do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja"