Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
wtorek, 26 marca 2019 13:58
informacja
 
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1366811
znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Ogłoszeniu o zamówieniu na „Środki dydaktyczne i wyposażenie do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja" w zakresie części 2.