Informacja o unieważnieniu postępowania Drukuj
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 10:53
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1368757
znajduje się informacja o unieważnieniu ogłoszenia o zamówieniu na „Środki dydaktyczne i wyposażenie do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja" w zaresie części 1.